ἐρίφιον

ἐρίφιον, τό, Dim. of ἔρῐφος, Athenio 1.30, Ev.Matt.25.33, Gal.8.443, PLond.1.113.4, etc.
II = rubus agrestis, Gloss.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

  • ἐρίφιον — rubus agrestis neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐριφίων — ἐρίφιον rubus agrestis neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐρίφια — ἐρίφιον rubus agrestis neut nom/voc/acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ερίφιο — και (ε)ρίφι, το (AM ἐρίφιον, Μ και ἐρίφι( ν) και ρίφι( ν)) κατσικάκι, νεαρός γόνος αίγας. [ΕΤΥΜΟΛ. < ερίφ ιον υποκοριστικό τής λ. έριφος*] …   Dictionary of Greek

  • εριφιακό — ἐριφιακόν και ριφιακόν, τὸ (Μ) [ερίφιον] κρέας από μικρό κατσίκι …   Dictionary of Greek

  • χοιρίημα — Α (κατά τον Ησύχ.) «χοιρίδιον». [ΕΤΥΜΟΛ. < χοῖρος + κατάλ. ί ημα, κατά το ἐριφ ί ημα: ἐρίφιον (για ανάλογους τ. επεκταμένους με κατάλ. ημα, πρβλ. λέσχ ημα: λέσχη, προβάτ ημα: πρόβατον)] …   Dictionary of Greek

  • Φυτάλης, Λάζαρος — (1831 – 1909). Έλληνας γλύπτης από την Τήνο. Ανάμεσα στα έργα του ξεχωρίζουν τα Δαβίδ και Ποιμήν κρατών ερίφιον, τα οποία φιλοτέχνησε με τον –επίσης γλύπτη– αδελφό του Γεώργιο. Τα έργα αυτά βραβεύτηκαν στην Αθήνα, το δεύτερο μάλιστα και στην… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.